Kiedy powinniśmy zająć się marketingiem cz. 2

Łańcuch wartości, jak już wiemy, to pięć podstawowych działań oraz cztery dodatkowe działania. Do podstawowych działań należą: logistyka zaopatrzenia firmy – dostarczanie materiałów dla firmy, działania operacyjne – przetwarzanie półproduktów w produkty na sprzedaż, logistyka skierowana na zewnątrz firmy – dostarczenie produktów klientom, kompleksowy marketing oraz obsługa. Działaniami wspierającymi, które odpowiadają za kreację wartości i kosztów firmie są: zamówienia, rozwój technologiczny, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz infrastruktura firmy – czyli planowanie, koszty, finanse, rachunkowość, administracja czy prawo.

euro-447214_1920Żeby móc tworzyć efektywny marketing. Powinniśmy znać koszty każdego działania tworzące produkt, oraz koszt każdego działania wspierającego sprzedaż produktu. Następnie powinniśmy wiedzieć ile konkurencja wydaje (orientacyjnie) na marketing, żeby mieć punkt oparcia dla własnych działań.

Jednak na tym nie koniec, żeby robić dobry marketing powinniśmy zobaczyć (podglądać), dokonywać porównywać jak robią to najlepsi w naszym sektorze gospodarki. Dokonywać ciągłego rozpoznania rynku, dostosowywać ofertę do zmian zachodzących na rynku, pozyskiwać nowych klientów, zarządzać relacjami z klientami oraz dbać o odpowiednią realizację zamówień.

Jednocześnie pamiętajmy, że przewagę dostarczają czasami nasi dostawcy, których tylko my będziemy mieć.