Planowanie strategiczne

Co łączy Facebooka, Google`a, Ikeę, Samsunga, Tesco czy Volvo? To, że są mistrzami marketingu. Ale co to oznacza? To, że firmy te opanowały do perfekcji takie zdolności jak rozumienie, tworzenie, dostarczanie, przechwytywanie i utrzymywanie wartości dla klienta. Jednakże, żeby móc doskonale ogarniać marketing trzeba pamiętać o planowaniu strategicznym. Nie tylko w promocji. We wszystkich punktach (zarządzanie przedsiębiorstwem/projektem, dopasowania oferty/usługi do rynku).
chess-316658_1280newJednak na razie skupmy się na samym planowaniu strategicznym w marketingu. Mamy trzy główne cykle strategii: planowanie, wdrażanie i kontrola.
W planowaniu koncentrujemy się między innymi na: określeniu misji przedsiębiorstwa, oceny szans rozwoju, analizie SWOT czyli silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, macierzy szans, macierzy zagrożeń, analizy środowiska wewnętrznego przede wszystkim pod kątem silnych i słabych stron oraz sformułowaniu celu.
W stworzonym planie powinniśmy mieć: streszczenie, spis treści, analizę sytuacji, strategię marketingową, projekcje finansowe, analizę ryzyka i system kontroli wdrażania. I nasz dobry plan marketingowy powinien być prosty, konkretny, realistyczny i kompletny.

Zdjęcie pochodzi z serwisu pixabay.com.