Wspaniałe reklamy 22-28 XI 2014

Muzyka to bajka, muzyka to symfonia, muzyka to rozkosz dla naszych uszu, muzyka to piękno, muzyka to spokój dla duszy

Reklama społeczna, według mnie najtrudniejsza odmiana reklamy do zrealizowania. Z jednej strony taka reklama nie może być śmieszna, z drugiej jednak strony musi być na tyle interesującą, żebyśmy ją obejrzeli, a jednocześnie musi przekazać na tyle silny przekaz, żebyśmy go zapamiętali.